Tery-qareeb-reh-ke-bhi-dil-mutmaen-na-tha,-guzri-hy-dil-pe-ye-bhi-qayamat-kabhi-kabhi

Tery qareeb reh ke bhi dil mutmaen na tha, guzri hy dil pe ye bhi qayamat kabhi kabhi

Tery qareeb reh ke bhi dil mutmaen na tha,
guzri hy dil pe ye bhi qayamat kabhi kabhi

Leave a Reply