Har-dor-e-besada-main-har-ik-zulm-kay-khilaf,-ham-ko-he-bolna-tha-ke-tasweer-ham-na-thay

Har dor e besada main har ik zulm kay khilaf, ham ko he bolna tha ke tasweer ham na thay

Har dor e besada main har ik zulm kay khilaf,
ham ko he bolna tha ke tasweer ham na thay

Leave a Reply