Main to munir ayenay main khud ko tak kar heran huwa, ye chehra kuch aur tarha tha pehlay kisy zamany main-Social Poetry Munir Niazi

Main to munir ayenay main khud ko tak kar heran huwa, ye chehra kuch aur tarha tha pehlay kisy zamany main-Social Poetry Munir Niazi

Main to munir ayenay main khud ko tak kar heran huwa, ye chehra kuch aur tarha tha pehlay kisy zamany main-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply