Main boht kamzor tha is mulk main hijrat kay bad, par muj is mulk main kamzor tar us nay kia-Social Poetry Munir Niazi

Main boht kamzor tha is mulk main hijrat kay bad, par muj is mulk main kamzor tar us nay kia-Social Poetry Munir Niazi

Main boht kamzor tha is mulk main hijrat kay bad, par muj is mulk main kamzor tar us nay kia-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply