Is shehr e sang dil ko jala dena chahiye, phir is ki khak ko bhi ura dena chahye-Social Poetry Munir Niazi

Is shehr e sang dil ko jala dena chahiye, phir is ki khak ko bhi ura dena chahye-Social Poetry Munir Niazi

Is shehr e sang dil ko jala dena chahiye, phir is ki khak ko bhi ura dena chahye-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply