Dushmany rasm e jahan hy dosti harf e ghalt, admi tanha khara hy zalimon kay samnay-Social Poetry Munir Niazi

Dushmany rasm e jahan hy dosti harf e ghalt, admi tanha khara hy zalimon kay samnay-Social Poetry Munir Niazi

Dushmany rasm e jahan hy dosti harf e ghalt, admi tanha khara hy zalimon kay samnay-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply