Aye gi phir bahar isy shehr main munir, taqdeer is nagar ki faqat khar o khas nahi-Social Poetry Munir Niazi

Aye gi phir bahar isy shehr main munir, taqdeer is nagar ki faqat khar o khas nahi-Social Poetry Munir Niazi

Aye gi phir bahar isy shehr main munir, taqdeer is nagar ki faqat khar o khas nahi-Social Poetry Munir Niazi

Leave a Reply