Ye aur bat kay dunya na sun saki warna, sakoot e ahle nazar hy bajaye khud aawaz

Ye aur bat kay dunya na sun saki warna, sakoot e ahle nazar hy bajaye khud aawaz

Ye aur bat kay dunya na sun saki warna,
sakoot e ahle nazar hy bajaye khud aawaz

Leave a Reply