Taluqat kay barzakh main he rakha muj ko wo mery hak main na tha aur khilaf bhi na huwa

Taluqat kay barzakh main he rakha muj ko wo mery hak main na tha aur khilaf bhi na huwa

Taluqat kay barzakh main he rakha muj ko
wo mery hak main na tha aur khilaf bhi na huwa

Leave a Reply