Jab banam dil gawahy sar ky mangy jaye gy khoon main dooba huwa parcham hamara dekhna

Jab banam dil gawahy sar ky mangy jaye gy khoon main dooba huwa parcham hamara dekhna

Jab banam dil gawahy sar ky mangy jaye gy
khoon main dooba huwa parcham hamara dekhna

Leave a Reply