Mana k is zameen ko na gulzar kar saky kuch khar kam to kar gaey guzray jidhar say ham

Mana k is zameen ko na gulzar kar saky kuch khar kam to kar gaey guzray jidhar say ham

Mana k is zameen ko na gulzar kar saky
kuch khar kam to kar gaey guzray jidhar say ham

Leave a Reply