Log aurat ko faqat jism samjh lety hain rooh bhi hoty hay is main ye kahan sochty hain

Log aurat ko faqat jism samjh lety hain rooh bhi hoty hay is main ye kahan sochty hain

Log aurat ko faqat jism samjh lety hain
rooh bhi hoty hay is main ye kahan sochty hain

Leave a Reply