Gharz parst jahan main wafa talash na kar ye shay bany hy kisy dosry jahan k liye

Gharz parst jahan main wafa talash na kar ye shay bany hy kisy dosry jahan k liye

Gharz parst jahan main wafa talash na kar
ye shay bany hy kisy dosry jahan k liye

Leave a Reply