Mumkin hay bagh ko bhi nikalty ho koi rah is shehr bay shajar to bohat besamar na jan

Mumkin hay bagh ko bhi nikalty ho koi rah is shehr bay shajar to bohat besamar na jan

Mumkin hay bagh ko bhi nikalty ho koi rah
is shehr bay shajar to bohat besamar na jan

Leave a Reply