Un-main-kahil-bhi-hain-ghafil-bhi-hain-hoshyar-bhi-hain,-senkron-hain-ke-tery-nam-se-bezar-bhi-hain

Un main kahil bhi hain ghafil bhi hain hoshyar bhi hain, senkron hain ke tery nam se bezar bhi hain

Un main kahil bhi hain ghafil bhi hain hoshyar bhi hain,
senkron hain ke tery nam se bezar bhi hain

Leave a Reply