Qed-e-mosam-se-tabeeyat-se-rahi-aazad-us-ki,-kash-gulshan-main-samajhta-koi-faryad-us-ki

Qed e mosam se tabeeyat se rahi aazad us ki, kash gulshan main samajhta koi faryad us ki

Qed e mosam se tabeeyat se rahi aazad us ki,
kash gulshan main samajhta koi faryad us ki

Leave a Reply