Qamrian-shakh-e-sanobar-se-gurezan-bhi-huwen,-patyan-phool-ki-jhar-jhar-ke-pareshan-bhi-huwen

Qamrian shakh e sanobar se gurezan bhi huwen, patyan phool ki jhar jhar ke pareshan bhi huwen

Qamrian shakh e sanobar se gurezan bhi huwen,
patyan phool ki jhar jhar ke pareshan bhi huwen

Leave a Reply