Khugar-e-pekar-e-mehsoon-thi-insan-ki-nazar,-manta-phir-koi-an-dekhay-khuda-ko-kyun-kar

Khugar e pekar e mehsoos thi insan ki nazar, manta phir koi an dekhay khuda ko kyun kar

Khugar e pekar e mehsoos thi insan ki nazar,
manta phir koi an dekhay khuda ko kyun kar

Leave a Reply