Kabhi-ham-se-kabhi-gherson-se-shanasai-hy,-bat-kehnay-ki-nahi-tu-bhi-to-harjayee-hy

Kabhi ham se kabhi gherson se shanasai hy, bat kehnay ki nahi tu bhi to harjayee hy

Kabhi ham se kabhi gherson se shanasai hy,
bat kehnay ki nahi tu bhi to harjayee hy

Leave a Reply