Jooye-khun-mi-chakdar-khasrat-e-derina-ma,-mi-tapad-nala-ba-nashtar-kada-seena-ma

Jooye khun mi chakdar khasrat e derina ma, mi tapad nala ba nashtar kada seena ma

Jooye khun mi chakdar khasrat e derina ma,
mi tapad nala ba nashtar kada seena ma

Leave a Reply