Dasht-to-dasht-hain-darya-bhi-na-chory-ham-ne,-behr-e-zulmat-main-dora-diye-ghoray-ham-ne

Dasht to dasht hain darya bhi na chory ham ne, behr e zulmat main dora diye ghoray ham ne

Dasht to dasht hain darya bhi na chory ham ne,
behr e zulmat main dora diye ghoray ham ne

Leave a Reply