Chak-is-bulbul-e-tanha-ki-nawa-se-dil-hon,-jagnay-walay-isi-bang-e-dara-se-dil-hon

Chak is bulbul e tanha ki nawa se dil hon, jagnay walay isi bang e dara se dil hon

Chak is bulbul e tanha ki nawa se dil hon,
jagnay walay isi bang e dara se dil hon

Leave a Reply