But-sanam-khanon-main-kehtay-hain-musalman-gaye,-hye-khushi-un-ko-ke-kabay-ke-nigehban-gaye

But sanam khanon main kehtay hain musalman gaye, hye khushi un ko ke kabay ke nigehban gaye

But sanam khanon main kehtay hain musalman gaye,
hye khushi un ko ke kabay ke nigehban gaye

Leave a Reply