Bas-rahy-thay-yaheen-saljooq-bhi-torani-bhi,-ahl-e-cheen-cheen-main,-iran-main-sasani-bhi

Bas rahy thay yaheen saljooq bhi torani bhi, ahl e cheen cheen main, iran main sasani bhi

Bas rahy thay yaheen saljooq bhi torani bhi,
ahl e cheen cheen main, iran main sasani bhi

Leave a Reply