Sanbhal ay dil tarapty aur tarpany say kya hoga jahan basna nahy mumkin wahan janay say kya hoga

Sanbhal ay dil tarapny aur tarpany say kya hoga jahan basna nahy mumkin wahan janay say kya hoga

Sanbhal ay dil tarapny aur tarpany say kya hoga
jahan basna nahy mumkin wahan janay say kya hoga

Leave a Reply