Bas ab to daman e dil chor do bekar umedo bohat dukh she liye main nay bohat din g liya main nay

Bas ab to daman e dil chor do bekar umedo bohat dukh she liye main nay bohat din g liya main nay

Bas ab to daman e dil chor do bekar umedo
bohat dukh she liye main nay bohat din g liya main nay

Leave a Reply