mott ky ahat sunaey day rhy hy dil main ku kya muhabat say bohat khaly ye ghar honay ko hy

mott ky ahat sunaey day rhy hy dil main ku kya muhabat say bohat khaly ye ghar honay ko hy

mott ky ahat sunaey day rhy hy dil main ku kya muhabat say
bohat khaly ye ghar honay ko hy

Leave a Reply