Main to us din say hrasan hoon k jab hukm milay khuskh pholon ko kitabon main na rakhay koi

Main to us din say hrasan hoon k jab hukm milay khuskh pholon ko kitabon main na rakhay koi

Main to us din say hrasan hoon k jab hukm milay
khuskh pholon ko kitabon main na rakhay koi

Leave a Reply