aur ghabra k kitabon main jo ly ho gy panah hr satr p mera chehra nazar aya ho ga

aur ghabra k kitabon main jo ly ho gy panah hr satr p mera chehra nazar aya ho ga

aur ghabra k kitabon main jo ly ho gy panah
hr satr p mera chehra nazar aya ho ga

Leave a Reply