Pathar ka usk dil hy to makhmal ka uska jism, medan hy us ki ankh main, badil ka uska jism-Romantic poetry Munir NIazi

Pathar ka usk dil hy to makhmal ka uska jism, medan hy us ki ankh main, badil ka uska jism-Romantic poetry Munir NIazi

Pathar ka usk dil hy to makhmal ka uska jism, medan hy us ki ankh main, badil ka uska jism-Romantic poetry Munir NIazi

Leave a Reply