Jab tak sajda us k nam pa us kay hazoor rahy tab tak hy kam khuda say kya yad aya sary ibadat khatm huw

Jab tak sajda us k nam pa us kay hazoor rahy tab tak hy kam khuda say kya yad aya sary ibadat khatm huw

Jab tak sajda us k nam pa us kay hazoor rahy tab tak hy
kam khuda say kya yad aya sary ibadat khatm huw

Leave a Reply