Tuj-ko-kya-khabar-jana-ham-udas-logon-par,-sham-ke-sabhi-manzar-ungliyan-uthayen-gay

Tuj ko kya khabar jana ham udas logon par, sham ke sabhi manzar ungliyan uthayen gay

Tuj ko kya khabar jana ham udas logon par,
sham ke sabhi manzar ungliyan uthayen gay

Leave a Reply