Ye-dil-ke-isi-zod-e-faramosh-pe-mayl,-aur-zehn-bazid-ke-us-se-mohabat-nahi-ki-jaye

Ye dil ke isi zod e faramosh pe mayl, aur zehn bazid ke us se mohabat nahi ki jaye

Ye dil ke isi zod e faramosh pe mayl,
aur zehn bazid ke us se mohabat nahi ki jaye

Leave a Reply