Nasir ham ko rat mila tha tanha aur udas, wahi purani baten us ki wahi purana rog

Nasir ham ko rat mila tha tanha aur udas, wahi purani baten us ki wahi purana rog

Nasir ham ko rat mila tha tanha aur udas,
wahi purani baten us ki wahi purana rog

Leave a Reply