Rastay main aik bhooly huwy shakal dekh kar, awaz di to lab pay koi nam bhi na tha-Munir Niazi Sad Poetry

Rastay main aik bhooly huwy shakal dekh kar, awaz di to lab pay koi nam bhi na tha-Munir Niazi Sad Poetry

Rastay main aik bhooly huwy shakal dekh kar, awaz di to lab pay koi nam bhi na tha-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply