Jurm adam nay kia aur nasal e adam ko saza, kat’ta hun zindgy ghar main nay jo boya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Jurm adam nay kia aur nasal e adam ko saza, kat’ta hun zindgy ghar main nay jo boya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Jurm adam nay kia aur nasal e adam ko saza, kat’ta hun zindgy ghar main nay jo boya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply