Jab safar say lot kar aye to kitna dukh huwa, us purany bam par wo surat e zeb na thy-Munir Niazi Sad Poetry

Jab safar say lot kar aye to kitna dukh huwa, us purany bam par wo surat e zeb na thy-Munir Niazi Sad Poetry

Jab safar say lot kar aye to kitna dukh huwa, us purany bam par wo surat e zeb na thy-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply