Har taraf deewar w dar aur un main aankhon ka hajoom, keh sakay jo dil ki halat wo lab goya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Har taraf deewar w dar aur un main aankhon ka hajoom, keh sakay jo dil ki halat wo lab goya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Har taraf deewar w dar aur un main aankhon ka hajoom, keh sakay jo dil ki halat wo lab goya nahi-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply