Aik aur darya ka samna tha muj ko munir, main aik darya kay par utra ko main nay dekha-Munir Niazi Sad Poetry

Aik aur darya ka samna tha muj ko munir, main aik darya kay par utra ko main nay dekha-Munir Niazi Sad Poetry

Aik aur darya ka samna tha muj ko munir, main aik darya kay par utra ko main nay dekha-Munir Niazi Sad Poetry

1 comment for “Aik aur darya ka samna tha muj ko munir, main aik darya kay par utra ko main nay dekha-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply