Mand par jaty hy jab ashjar par har roshny, ghup andheray janglon main rasta deta hy wo, main jo ik barbad hu abad rakhta hy muj, der tak isam e Muhammad(SAW) shad rakhta hy muj

Mand par jaty hy jab ashjar par har roshny, ghup andheray janglon main rasta deta hy wo, main jo ik barbad hu abad rakhta hy muj, der tak isam e Muhammad(SAW) shad rakhta hy muj

Mand par jaty hy jab ashjar par har roshny, ghup andheray janglon main rasta deta hy wo, main jo ik barbad hu abad rakhta hy muj, der tak isam e Muhammad(SAW) shad rakhta hy muj

Leave a Reply