Us kay kis rukh ko ishara ishq ka kesy karun, is zara say kam ki main ibtada kesy karun main-Munir Niazi Love Poetry

Us kay kis rukh ko ishara ishq ka kesy karun, is zara say kam ki main ibtada kesy karun main-Munir Niazi Love Poetry

Us kay kis rukh ko ishara ishq ka kesy karun, is zara say kam ki main ibtada kesy karun main-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply