Lazim nahy kay usko bhi mera khyal ho, jo mera hal hy, wohy uska bhi hal ho-Munir Niazi Love Poetry

Lazim nahy kay usko bhi mera khyal ho, jo mera hal hy, wohy uska bhi hal ho-Munir Niazi Love Poetry

Lazim nahy kay usko bhi mera khyal ho, jo mera hal hy, wohy uska bhi hal ho-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply