Khamar e shab main usay main salam kar betha, jw kam krna tha muj ko wo kam kar betha-Munir Niazi Love Poetry

Khamar e shab main usay main salam kar betha, jw kam krna tha muj ko wo kam kar betha-Munir Niazi Love Poetry

Khamar e shab main usay main salam kar betha, jw kam krna tha muj ko wo kam kar betha-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply