Katy hy jis kay khyalon main umr apni munir, maza to jab hy kay us shokh ko pata he na ho-Munir Niazi Love Poetry

Katy hy jis kay khyalon main umr apni munir, maza to jab hy kay us shokh ko pata he na ho-Munir Niazi Love Poetry

Katy hy jis kay khyalon main umr apni munir, maza to jab hy kay us shokh ko pata he na ho-Munir Niazi Love Poetry

Leave a Reply