Mohsin-ghareeb-log-bhi-tinkon-ke-dher-hain,-malbay-main-dab-gaye-kabhi-pani-main-beh-gaye

Mohsin ghareeb log bhi tinkon ke dher hain, malbay main dab gaye kabhi pani main beh gaye

Mohsin ghareeb log bhi tinkon ke dher hain,
malbay main dab gaye kabhi pani main beh gaye

Leave a Reply