Jatay huwy kehty ho kayamat ko milen gay, kya khoob kayamat ka hy goya koi din aur(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Jatay huwy kehty ho kayamat ko milen gay, kya khoob kayamat ka hy goya koi din aur(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Jatay huwy kehty ho kayamat ko milen gay,
kya khoob kayamat ka hy goya koi din aur(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Leave a Reply