Ye kahan ki dosty hy kay banay hain dost naseh, koi chara saz hota, koi ghamgusar hota(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Ye kahan ki dosty hy kay banay hain dost naseh, koi chara saz hota, koi ghamgusar hota(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Ye kahan ki dosty hy kay banay hain dost naseh, koi chara saz hota,
koi ghamgusar hota(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Leave a Reply