Pakray jatay hain farishton kay likhay par nahaq, admy koi hamara dam e tehreer bhi tha (Mirza Ghalib-Social Poetry)

Pakray jatay hain farishton kay likhay par nahaq, admy koi hamara dam e tehreer bhi tha (Mirza Ghalib-Social Poetry)

Pakray jatay hain farishton kay likhay par nahaq,
admy koi hamara dam e tehreer bhi tha (Mirza Ghalib-Social Poetry)

2 comments for “Pakray jatay hain farishton kay likhay par nahaq, admy koi hamara dam e tehreer bhi tha (Mirza Ghalib-Social Poetry)

Leave a Reply