Kahu kis say main kay kya hy, shab e gham bury bala hy, muj kya bura tha marna, agar aik bar hota (Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Kahu kis say main kay kya hy, shab e gham bury bala hy, muj kya bura tha marna, agar aik bar hota (Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Kahu kis say main kay kya hy, shab e gham bury bala hy, muj kya bura tha marna,
agar aik bar hota (Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Leave a Reply