Fikr dunya main sar khapata hun, main kahan aur ye wabal kahan(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Fikr dunya main sar khapata hun, main kahan aur ye wabal kahan(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Fikr dunya main sar khapata hun,
main kahan aur ye wabal kahan(Mirza Ghalib-Sad Poetry)

Leave a Reply